Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Ignite Eisteddfod #1: 7ed Awst

IconLleoliad: Cymdeithasau 1, Eisteddfod Genedlaethol, Fferm Mathrafal, Meifod, SY22 6HT IconDrysau'n agor: 6:00yp IconDyddiad: 7ed Awst

Tocynnau

Siaradwyr

Rhiannon Kemp Davies

Rhiannon Kemp Davies

Pam fod 'masturbate' dal yn air brwnt?

Mae Rhiannon yn perchen busness That's The Spot, gwasanaeth ymgynghori mewn tegannau rhyw sydd yn darparu gofod diogel i drafod rhyw, mastyrbio a tegannau rhyw heb ddyfarniad. Mae hi'n cynnal 'soirees' tegannau rhyw a hefyd ymghyngoriadau i gyplau neu unigolion. Mae hi'n gyhoeddi blog pob Dydd Gwener a fideos yn rheolaidd ar YouTube. Nod That's The Spot yw i gymryd y tabw mae rhai yn cysylltu gyda tegannau rhyw a troi'r pwnc mewn i rhywbeth mae pawb yn gallu siarad am o ddifri, ond yn cadw'r chwerthin hefyd! Mae Rhiannon eisiau menywod Cymru deffro lan a ledaenu'r gair ar draws Prydain a wedyn y byd!

Mae Rhiannon o Benarth yn wreiddiol on mae hi wedi byw ar hyd a lled Prydain. Mae hi wedi teithio a wedi gweithio mewn siopau tegannau rhyw cyn iddi setio'r busnes lan. Cyn hynny, roedd Rhiannon yn berfformio comedi am gwpl o flynyddoedd tan iddi sylweddoli roedd hi'n mwy fel un o'r pobl sy'n gwell at neud pobl chwerthin trwy sgwrsio yn lle na rhoi 'llinellau glo' i gynulleidfaoedd!

Bethan Marlow

Bethan Marlow

Ydi theatr yn gallu newid y byd? Un cymuned ar y tro.

Wedi ei geni a'i mhagu yn Bethel, Caernarfon aeth Bethan 'Bethal' wedyn ymlaen i Lundain i hyfforddi fela ctores yn y 'Webber Douglas Academy of Dramatic Art' cyn ffeindio'i thraed a'i chalon fel dramodydd. Deg mlynedd wedyn a mae hi'n gweithio rheolaidd i gwmniau fel Royal Shakespeare Company, National Theatre Wales, Theatr Genedlaethol Cymru, Sherman Cymru, Paines Plough a Birmingham REP.

Mae Bethan yn mwynhau gweithio'n agos iawn hefo grwpiau sydd ar yr ymylon o gymdeithas, yn creu gwaith safle-benodol sydd yn cynyrchioli eu lleisiau nhw. Yn y gorffennol mae hi wedi gweithio hefo aelodau o stâd Cyngor, cymuned lgbt, carcharorion, asylum seekers a phobol ifanc sydd yn byw â rhieni sy'n gaeth i alcohol a chyffuriau. Mae hi hefyd yn creu cyfresi aml-blatfform ac yn mwynhau dod a elfennau digidol i'w chynhyrchiaau theatr.

Aran Jones

Aran Jones

Brêns plastig - stopia 'helpu' dysgwyr

Mae Aran yn gyd-sylfaenydd y cwrs Cymraeg arlein SaySomethinginWelsh.com sydd wedi cyrraedd oddeutu 35,000 o ddysgwyr Cymraeg ar draws y byd. Mae'r wefan yn cynnal fforwm poblogaidd a gêm Twitter @DailyWelshWords ac yn arbrofi gyda ffyrdd gwahanol i ddysgu'r Gymraeg (ac ieithoedd eraill) yn gyflym.

Cafodd Aran ei fagu yng Nghymru, Lloegr, yr Almaen, Portiwgal, Sri Lanka a Malaysia cyn gweithio yn Zimbabwe a Dubai. Dychwelodd i Gymru yn ei dridegau cynnar, dysgodd y Gymraeg, ac mae bellach yn magu teulu ym Mhen Llŷn.

Geraint Thomas

Geraint Thomas

Cyfrinachau Llynnoedd Eryri

"Codais gamera am y tro cyntaf pan yn saith oed..." Mae Geraint Thomas yn ffotograffydd proffesiynnol yn arbenigo mewn nifer o feysydd ac yn gweithio o Gaernarfon, Gogledd Cymru. Bu Geraint yn gweithio ym maes ffilm a theledu am 12 mlynedd, ac mae’n teimlo fod y cefndir hwn wedi miniogi ei lygaid am lun, sydd yn rhoi mantais iddo dros ffotograffwyr cyfoes eraill.

Wrth weithio a byw yng Ngogledd Cymru, mae’n teimlo fod y tirlun a’r bobol wedi dylanwadu ar ei waith. Mae oriel Geraint yn Stryd y Plas yng Nghaernarfon. Mae’n arddangos amrywiaeth eang o dirluniau.

Siaradwyr nwydus, pynciau ar hap a chynulleidfa cefnogol. Cymryd rhan!

Dewiswch eich pwnc

Ignite yw platfform i rhannu angerdd personol a phroffesiynol. Does neb yn trio gwerthu dim byd, neu marchnata ei hun, ond mae unrhyw beth arall yn iawn

Siaradwch drwy 20 sleidiau

Ar ôl plycio fyny y dewrder ac dewis pwnc, mae ein siaradwyr rhoddir 20 sleid gwag i baratoi eu sgwrs 5 munud.

15 eiliad ar bob sleid

Ar y noson, fydd naw siaradwyr ar y llwyfan. Gyda eu cyflwyniadau cyflawn, pob sleid yn cylchdroi yn automateg bob 15 eiliad. Os mae siaradwyr yn barod neu dim!

Ysbrydoli dorf

O straeon doniol i procio'r meddwl ffeithiau, dim ddau sgyrsiau Ignite byth yr un fath ... Felly beth allech chi siarad am?

Noddir Cymdeithasau gan

Cymraeg